หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
  

พันธกิจที่ 1 การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย พัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

พันธกิจที่ 2 การผลิตเพื่อความพออยู่พอกินและทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมอาชีพ คุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ และสนับสนุนสงเคราะห์ป้องกันภัย

พันธกิจที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างถนน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน ขุดลอกคลอง สร้างสะพาน ก่อสร้างประตูกั้นน้ำ

พันธกิจที่ 4 การพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น ปรับปรุงอาคาร สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการประชาคม และการจัดทำแผนที่ภาษี

พันธกิจที่ 5 พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข ควบคุมโรคระบาด และดูแลเกี่ยวกับยาเสพติด

พันธกิจที่ 6 พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-671-371
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10