หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสร้างระบบบริหารจัดการทีดี

แนวทางการปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม

แนวทางจัดทำแผนที่ภาษี/เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่องตามฤดูกาล

แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน สุขภาพที่ดีและการมีส่วนร่วม ด้านสาธารณะสุข

แนวทางการส่งเสริมการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดและการบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด
 
 
แนวทางปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สนับสนุนอุปกรณ์ /สื่อการเรียนการสอน /กิจกรรมเรียนรู้ /ทุนการศึกษา /อาหารกลางวัน /เสริมนม
/ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แนวทางสนับสนุนอุปกรณ์ /สนับสนุนอุปกรณ์ /สื่อการเรียนการสอน /กิจกรรมเรียนรู้ /ทุนการศึกษา /อาหารกลางวัน /เสริมนม /ร.ร ในพื้นที่ตำบลตามอำนาจหน้าที่

แนวทางฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ และสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน

แนวทางการส่งเสริม /ด้านศาสนา /วัฒนธรรม /อนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม /วันสำคัญ และภูมิปัญญาท้องถิ่น/กิจกรรมวันสำคัญของชาติ

แนวทางการสนับสนุนการกีฬาต่างๆ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย การออกกำลังกายในทุกเพศ ทุกวัย
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-671-371
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10