หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 

de
 


นายสมพร เล็กอุทัยพานิช
ปลัด อบต.ป่ามะคาบ
 
 


นางสาวอัญอร ขำประเสริฐ
นิติกรชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นายคนอง เมฆทวีป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางศิวพร ผะอบเหล็ก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอัญอร ขำประเสริฐ
นิติกรชำนาญการ


นายมานพ รอดอินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางจิราภรณ์ พลชำนาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวสุวิมล เภาบัว
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-671-371
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10