หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 
 


 


นางสาวนวพร เอื้อเฟื้อพันธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 


นางสาวอัญอร ขำประเสริฐ
นิติกรชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นายคนอง เมฆทวีป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางศิวพร ผะอบเหล็ก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอัญอร ขำประเสริฐ
นิติกรชำนาญการ


นายมานพ รอดอินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางจิราภรณ์ พลชำนาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวสุวิมล เภาบัว
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-671-371
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10