หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 

 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ รอบ 12 เดือน  
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ รอบ 12 เดือน

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา อบต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร มีโครงการที่จะต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) รวมทั้งสิ้นจำนวน 44 โครงการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 41 โครงการ
และไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. มาตรการ \"ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ป่ามะคาบ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น\" 3.
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น อุปสรรค เนื่องจากยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ การดำเนินการจึงยังไม่แล้วเสร็จ ข้อเสนอแนะ เพื่อ อบต.ป่ามะคาบ จักได้นำผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี และ ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ อบต.ป่ามะคาบ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 14.32 น. โดย คุณ อัญอร ขำประเสริฐ

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-671-371
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10