หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
   
 
พจ 0023.2-ว1364 1-การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีเร่งด่วน  [ 31 มี.ค. 2563 ]    
 
พจ 0023.2-ว1364 2-การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีเร่งด่วน  [ 31 มี.ค. 2563 ]    
 
พจ0023.3-ว1356 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557  [ 31 มี.ค. 2563 ]    
 
พจ0023.5/ว 237 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน  [ 31 มี.ค. 2563 ]    
 
พจ0023.5/ว 238 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ  [ 31 มี.ค. 2563 ]    
 
พจ0023.5/ 4036 การดอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ.พิจิตร เขื่อข่ายอินเตอร์เน๊ต  [ 31 มี.ค. 2563 ]    
 
พจ0023.5/ว 1338 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปรของ อปท.  [ 31 มี.ค. 2563 ]    
 
พจ0023.//ว 1339 การโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป การศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จบำนาญไตรมาส2 เพิ่มเติม ประจำเดือน ก.พ.-มี.ค.63  [ 31 มี.ค. 2563 ]    
 
พจ0023.5/ว 235 แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ  [ 30 มี.ค. 2563 ]    
 
พจ0023.3-ว1325 จัดตั้งด่านคัดกรอง COVID-19 จังหวัดพิจิตร  [ 30 มี.ค. 2563 ]    
 
พจ0023.3-ว1320 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2563 1 เมษายน 2563  [ 30 มี.ค. 2563 ]    
 
พจ 0023.5/ว 1275 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังผู้สูงอายุ, พิการ, เอดส์ งวดที่ 2  [ 30 มี.ค. 2563 ]    
 
พจ0023.3-ว1318 ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562  [ 30 มี.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1184
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-671-371
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10