หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่ามะคาบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พจ 0023.3/ว4172 ลว 4 ต.ค.66 การจัดทำคลิปวีดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว4172 ลว 4 ต.ค.66)  [ 4 ต.ค. 2566 ]   
พจ 0023.6/ว 4170 ลว 4 ต.ค.66 ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566  [ 4 ต.ค. 2566 ]   
พจ 0023.3/ว4169 ลว 4 ต.ค.66 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พจ 0023.3/ว4169 ลว 4 ต.ค.66)  [ 4 ต.ค. 2566 ]   
พจ 0023.3/12421 ลว 4 ต.ค. 66 ขออนุมัติเปลี่นนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำหรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ (พจ 0023.3/12421 ลว 4 ต.ค. 66)  [ 4 ต.ค. 2566 ]   
พจ 0023.2/ว 4164 ลว 4 ต.ค. 66 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่  [ 4 ต.ค. 2566 ]   
พจ0023.6/ว4163 ลว 4 ต.ค.66 รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ MOI WAR ROOM  [ 4 ต.ค. 2566 ]   
พจ 0023.3/ว4162 ลว 4 ต.ค.66 ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามนัยข้อ6ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ/หรือข้อ 88 ของระเรียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน (พจ 0023.3/ว4162 ลว 4 ต.ค.66)  [ 4 ต.ค. 2566 ]   
พจ0023.6/ว4161 ลว 4 ต.ค 66 ขอจัดส่งคู่มือเสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรและประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  [ 4 ต.ค. 2566 ]   
พจ0023.5/ว4158 ลว 4 ต.ค.66 แจ้งผลอนุมัติเงินกันเงินไว้เบิกเหลื่ยมปี เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 4 ต.ค. 2566 ]   
พจ 0023.4/427 ลว 3 ต.ค. 66 ให้ อปท รายงานข้อมูลข่าวสาร  [ 3 ต.ค. 2566 ]   
พจ0023.5/12338 ลว 3 ต.ค.66 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.วังทรายพูน  [ 3 ต.ค. 2566 ]   
พจ 0023.5/ว 4148 ลว. 3 ต.ค.66 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. กันยายน 2566 (พจ 0023.5/ว 4148 ลว. 3 ต.ค.66) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 3 ต.ค. 2566 ]   
พจ 0023.3/ว4146 ลว 3 ต.ค.66 ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 (พจ 0023.3/ว4146 ลว 3 ต.ค.66)  [ 3 ต.ค. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,597
   
 
 
 
 
สายตรงนายก/รับเรื่องร้องเรียน
โทร 084-820-5964
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10