หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ 6 บ้านป่ามะคาบ ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อยู่ห่างจากอำเภอเมืองพิจิตร 12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดพิจิตร 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร หรือ 51,250 ไร่
 
 
 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 - 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1 - 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา
 
 
 
ประชากรในเขต อบต. ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย ดังนี้

อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพค้าขาย ร้อยละ 5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,299 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,009 คน คิดเป็นร้อยละ 48.31

หญิง จำนวน 4,290 คน คิดเป็นร้อยละ 51.69
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,745 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 101.21 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านท่าเสา 169 201 370 127  
2   บ้านหนองถ้ำ 282 340 622 206
  3   บ้านป่ามะคาบ 197 229 426 172  
4   บ้านโพธิ์งาม 403 453 856 332
  5   บ้านแหลมยาง 221 185 406 140  
6   บ้านป่ามะคาบ 188 225 413 153
  7   บ้านคลองอุดม 274 278 552 186  
8   บ้านเนินสมอ 357 368 725 253
  9   บ้านท่ามะไฟ 393 418 811 262  
10   บ้านท่ามะไฟ 449 490 939 273
  11   บ้านสระสาลี 180 190 370 103  
12   บ้านสระสาลี 65 81 146 46
  13   บ้านคลองอุดม 534 517 1,051 332  
14   บ้านแหลมยาง 297 315 612 160
    รวม 4,009 4,290 8,299 2,745
 
***ข้อมูลจากสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร ณ 8 มีนาคม 2559***
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-671-371
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10